20 mars 2020

Avsnitt 88: Anna EmmelinI Sverige använder vi i genomsnitt 4000 kvadratmeter åkermark per person för vår matproduktion, vilket är dubbelt så mycket som vi skulle ha om all världens jordbruksmark delades rättvist på jordens befolkning. Detta ojämlika faktum vill man vara med och lösa i Experiment 2000 m2 på Rosendals trädgård, och här berättar Anna Emmelin, expert på hållbarhetskommunikation på Albaeco, hur de utifrån forskning om regenerativt jordbruk illustrerar hur vi kan odla hälsosam mat på ett hållbart sätt – utan att använda yta på andras bekostnad. Hör hur de i sin 2000 kvadratmeter stora modellodling genom väl uttänkta växtföljder – och utan kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel – odlar mat med målet att det ska räcka till en person året om, hur viktigt det är att skapa lokala kretslopp och stoppa näringsläckaget till bland annat Östersjön, och att en omfattande omställning av såväl jordbruk som matvanor är nyckeln till en hållbar framtid. Hör också hur Anna nu tar med forskningen från sitt tidigare arbete på Stockholm Resilience Centre ut i praktiken, om hennes besatthet av traditionella persiska trädgårdar, och att vetskapen om att det finns gränser för vad planeten tål, också är en möjlighet att få utlopp för sin kreativitet.

Intervjun spelades in den 12 februari i ett av växthusen på Rosendals trädgård.

”Take care of your square”. Rosendals 2000 m2 är en miniatyr av hur ett hållbart odlingslandskap skulle kunna se ut i deras region. De vill nu uppmana oss alla att tänka på hur vi kan ta hand om – och hålla oss inom – våra 2000 kvadrat.
Experimentet är ett nära samarbete mellan forskare, trädgårdsmästare och kockar. Ambitionen är inte bara att maten ska räcka, utan också att så många som möjligt ska tycka att den smakar gott.
Förutom att minska klimatavtrycken med 85 procent jämfört med dagens jordbruk, ska odlingssystemet man använder i 2000 m2 gynna biologiskt mångfald och minska näringsläckaget till Östersjön.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar