24 sep. 2021

Avsnitt 98: Philipp Weiss


Jobbet som klimatstrateg på Vattenfall gav dystra insikter och en känsla av hopplöshet, och han hoppade av karriären som ingenjör för att istället möta klimatförändringarna och förlusten av biologisk mångfald med konkret handling. Inspirerad av naturliga ekosystem och barndomens frukt- och nötlandskap utanför Frankfurt, är han nu medskapare till flera odlingar med perenna ätliga växter, och här berättar Philipp Weiss – en av författarna till Fleråriga grönsaker och Skogsträdgården – hur skogen kan vara förebild för hållbar matproduktion, liksom om hans egen skogsträdgård Puttmyra i Stjärnsund i Dalarna. Hör hur han och partnern Rebecka planterat mer än 200 arter av frukt, bär och nötter och ännu många fler olika sorter, om den hemliga plantskolan där de säljer träd och buskar anpassade till nordligt klimat, och hur de odlar sådant som egentligen inte ska funka i zon 5 – bland annat mispel och aprikoser. Hör också om en plats där det regnar valnötter och kastanjer från ovan, vad Philipp lagar av ekollon, och hur Stjärnsundstrakten håller på att bli ett perent ätligt landskap. Dessutom får du veta vilken nöt som är värd att vänta på i 30 år.

Intervjun är inspelad på länk den 14 september.

En skogsträdgård ska inte bara ge näringsrik och hållbart producerad mat, utan också vara en kolsänka och främja biologisk mångfald. Här en översikt över Puttmyra skogsträdgård 2018. Foto: David Roxendal
I programmet får du massor med input vad gäller växtval. Om du vill skapa en skogsträdgård i mindre skala, till exempel på en villatomt, tipsar Philipp bland annat om olika sorter av bärhäggmispel. Foto: David Roxendal
Hör hur Philipp och hans partner Rebecka grävt flera dammar i Puttmyra skogsträdgård, dels för att främja artrikedom och dels för att förse skogsträdgården med vatten. Foto: Philipp Weiss

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar