22 mars 2019

Avsnitt 77: Olle OlssonHan är uppvuxen på det ekologiska jordbruket Ås Trädgård utanför Östersund, men när han lämnade hemstaden för att studera hade han inga som helst planer på att gå i föräldrarnas fotspår. Några år senare, när Olle Olssons passion för grönsaksodling väl väcktes, gick den däremot inte att stoppa, och idag driver han och några kompisar Lilla Jordbruket i Bergum utanför Göteborg. Här berättar han bland annat hur de gör för att bit för bit erövra fyra hektar mark som under många år legat i träda, om deras strävan att bedriva jordbruk som gynnar mångfald och bygger upp jorden istället för att utarma den, och hur de plöjer en gång men inte mer. Du hör också om målet att skapa ett småskaligt jordbruk i stor skala, på vilket sätt rationalitet och hållbarhet kan gå hand i hand, och om nya redskap för effektivisering inom Market Gardening. Dessutom pratar vi om hur viktigt det är att skilja på ”närproducerat” och ekologiskt, och konstaterar att närproducerat vid konventionell odling bara betyder att konstgödseln importerats och att bekämpningsmedlen sprutas i närområdet istället för någon annanstans.

Intervjun spelades in i hos Lilla Jordbruket i Bergum den 6 februari.

Gården i Bergum där Olle och de övriga i Lilla Jordbruket bor och odlar delas även med andra småbrukare som producerar ekologiska grönsaker för försäljning.
Olle förkultiverar nästan allt. Källaren fungerar som barnkammare innan plantorna får flytta till växthuset och slutligen vidare till friland.
I programmet hör du hur Lilla Jordbruket arbetar med andelsmodellen, liksom vilka övriga försäljningskanaler de använder för sina grönsaker.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar