10 apr. 2020

Avsnitt 89: Maria SvennbeckEfter 20 år i modebranschen tog hennes miljöengagemang överhanden och hon ville inte längre vara del av ett system som bygger på att få människor att ständigt köpa nya kläder. Under en permakulturkurs fick hon sedan sitt halleluja moment, och här berättar Maria Svennbeck, en av Sveriges få diplomerade permakulturlärare, hur hon idag driver en småskalig ekologisk snittblomsodling, designar gröna miljöer, samt arbetar med stadsodlingar för att visa att mer mat behöver odlas där vi bor. Hör hur hon fick inblick i livet som lantbrukare när hon under uppväxten skickades som sommarbarn till Småland, om insikterna det gav att försöka bli självhushållande på en gård i Uppland, och hur hon odlade orkidéer på väggarna i badrummet när hon bodde på Bali. Hör också hur vetskapen om den konventionella snittblomsindustrins smutsiga baksida fick Maria att själv börja odla blommor för försäljning, vilka sorter hon tycker lämpar sig för småskalig snittblomsodling, och hur täckning, kompost och gröngödsling får hennes växter att blomstra. Dessutom får du veta varför hon bryter mot instruktionerna på fröpåsen så att plantorna blir långa och gängliga.

Intervjun spelades in den 11 februari hos kontorskollektivet Konstjord i Stockholm.

Med sin ekologiska blomsterodling gör Maria uppror mot den konventionella snittblomsindustrin som skadar både miljön och odlarnas hälsa. Hon hoppas få fler att förstå vikten av att välja närodlade ekologiska blommor i säsong.
Foto: Maria Svennbeck
Maria arbetar också som florist och gör växtkonst för att smycka såväl rum som människor. Hon betonar vikten av att inte bara använda ekologiska blommor utan att också skippa miljöskadliga produkter som oasis. 
Att ta vara på resurserna i ens närhet är en viktig del av permakulur, och något som Maria tillämpar i sitt odlande. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar