21 maj 2021

Avsnitt 97: Anna Andreasson Sjögren


Hur såg trädgårdar ut under medeltiden i det som idag är Sverige? Och vad kan vi ens veta när det gäller en period som tog slut för 500 år sedan? Trädgårdsarkeologen Anna Andreasson Sjögren, aktuell som medförfattare till första delen av bokserien Svensk trädgårdshistoria, arbetar med en avhandling om medeltida trädgårdar och ger här sin syn på vad utgrävningar av jordlager, uråldriga kärnor, och knapphändiga skriftliga källor kan säga om perioden som pågick från omkring 1000–1520 e.Kr. Hör hur tvärvetenskaplig forskning och nya arkeologiska metoder ställer delar av den tidigare historieskrivningen på ända, att munkar och klosterträdgårdar nog inte spelat den roll som man tidigare trott, och varför trädgårdar borde vara en självklar del i historisk forskning. Hör också hur Anna genom POM varit med och räddat gamla sorter från utrotning, om restaureringen av 1930-talsträdgården Kvarndala, och hur även Annas egen trädgård vid stugan utanför Varberg rymmer en mängd historier och band till människor. Dessutom får du tips på hur du kan föröka sorter som redan finns i en trädgård istället för att köpa nytt.

Intervjun spelades in på länk mellan Göteborg och Helsingborg den 12 april.

Många av växterna i Annas trädgård är sammanlänkade med människor. Rosen Schweizer Gruss har hon ärvt av sin mormor, och plantan är nu över 50 år. Foto: Anna Andreasson Sjögren
När Anna kommer till sin trädgård vid stugan utanför Varberg kopplar hon av. Trädgårdens hälsobringande egenskaper är något som uppmärksammas även i texter från medeltiden. Foto: Anna Andreasson Sjögren
Att kunna äta och bjuda flott var väldigt viktigt för identiteten inom vissa samhällsskikt under medeltiden, tror Anna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar