23 apr. 2021

Avsnitt 96: Håkan WallanderEtt myller av liv och snillrika samarbeten som till stor del utspelar sig utanför våra synfält men som vi är beroende av för vår existens. I det här avsnittet studerar vi jorden och några av dess viktigaste invånare tillsammans med Håkan Wallander, professor i markbiologi vid Lunds universitet, som ägnat flera decennier åt att forska om i synnerhet mykorrhizasvampars liv och leverne. Hör hur svamparna en gång i tiden hjälpte växterna att ta steget upp på land, om byteshandeln som pågår mellan mykorrhizasvampar och växter, och vad som gynnar – och missgynnar – mykorrhiza. Hör också om jordens olika beståndsdelar, om en viktig anledning att undvika ”jord” som säljs på påse, och hur vi är beroende av myllan för vår matförsörjning samtidigt som vi på många sätt förstör den med dagens jordbruk.

Intervjun spelades in på länk mellan Göteborg och Lund den 15 mars.

Svamparnas hyfer kan genomsöka stora ytor för att komma åt näringsämnen som de sedan kan byta mot kolhydrater från växterna. Foto: Håkan Wallander

I programmet berättar Håkan hur rötternas utseende kan ge en hint om vilka växter som gärna ingår allians med mykorrhizasvamparna.

Maskarna är viktiga medhjälpare i köksträdgården och ser du inga kan det vara läge att fundera på vad som är fel. De skvallrar dessutom om måendet hos andra organismer i jorden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar